Технологія SkyWay як рішення транспортних проблем

Сучасний міський пасажирський транспорт знаходиться у стані постійної кризи, яка обумовлена зростанням урбанізаційних процесів на планеті. Особливістю цієї галузі є пряма дотаційна залежність, яка не дозволяє бистро і своєчасно реагувати на зміни потреб населення та стрімкий розвиткок інфраструктури сучасних мегаполісів. Іншим негативним фактором, що впливає на зниження обсягів пасажирських перевезень міським транспортом, є неконтрольоване зростання кількості особистих автомобілей, що в довгостроковій перспективі загрожує критичним зниженням швидкості пересування, транспортним колапсом, зростанням соціальної напруженості та погіршенням екологічної обстановки.

Зазначені проблеми у функціонуванні міського пасажирського транспорту вимагають комплексного підходу до вирішення пошуку принципово нових пропозицій, оскільки існуючі способи оптимізації цієї галузі не можуть повною мірою забеспечити усунення негативних факторів.

Одним з підходів до вирішення траспортних проблем сучасних мегаполісів є активний розвитик рейкових систем міського пасажирського транспорту. Особливо динамічно цей процес проходить у Франції, Іспанії, Португалії, Китаї, на території Східної Європи та інших регіонах планети. Вперше за декілька років відмічено створення легкорейкових транспортних систем у декількох великих містах США.

Російська Федерація — не виключення. Нагадаємо, що 22 грудня 2016 року при АНО «Дирекція Московського транспортного вузла» відбулося засідання Робочої групи з розвитку наземного міського пасажирського транспорту, включаючі нові його види (швидкісний трамвай) з питання розглядання технології SkyWay (струнний транспорт) і можливості її застосування в рамках планованих ліній швидкісного позавуличного транспорту на території Московської області.

У засіданні прийняли участь представники Міністерства транспорту Московської області,  ГУДХ Московської області, ГКУ Московської області «Дирекція дорожнього будівництва», ДУР МО «НДіПІ містобудівництва», ДУ Архітектури і містобудівництва Московської області, а також компанія-розробник транспортно-інфраструктурних комплексів  – ЗАТ «Струнні технології».

В ході засідання проектною організацією SkyWay були представлені основні транспортні рішення СТЮ, переваги перед іншими видами транспорту, модельний ряд інноваційного рухомого складу, а також перспективи застосування технології струнного транспорту на території Російської Федерації.

Крім очевидних переваг практичної реалізації, інженерні решення SkyWay здатні не тільки позбавити транспортну сферу від ряду проблем, а й можуть стати перспективною технологічною базою для подальшого розвитку галузі.

Джерело: http://rsw-systems.com/